ŠPORT CENTRUM

BUDO KLUB KATAI


VITAJTE NA STRÁNKACH BUDO KLUBU KATAI !


Budo Klub KATAI (BKK) je klub, ktorý sa zaoberá výukou bojových umení. Špecializuje sa hlavne na výuku JU-JITSU, KOBUDO, BO-JUTSU, KARATE a JUDO. Budo klub KATAI je od roku 2009 platným členom IKF-internationale kobudo federation AUSTRIA, ktorej zakladateľom je soke VLADO SCHMIDT a shihan GUNTER PAINTER. IKF má zastúpenie vo viacerých krajinách Európy. BKK patrí pod občianske združenie KATAI, ktoré ho právne zastrešuje. Občianske združenie KATAI bolo založené 12.2.2009 a riadne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Toto združenie sa snaží o šírenie športu a to okrem výuky bojových umení aj o usporiadanie rôznych vzdelávacích seminároch a kultúrných podujatí.


CIELE OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIArozvoj telesných, športových a fyzických zdatností členov

výuka bojových umení

zdokonaľovanie sa v bojových umeniach

organizovanie a účasť na športových súťažiach, školeniach a seminároch

prevádzkovanie posilňovne a fitnescentra

organizovanie športových a kulturných podujatí